مهتابی ضد آب

همه چیز درباره قاب مهتابی ضدآب

قاب مهتابی ضدآب از جمله تجهیزاتی هستند که روشنایی مطلوبی را به محیط های باز،به شما میدهند. اگر به دلیل وجود گرد،خاک و رطوبت و یا آب باران از روشنایی…
قاب مهتابی ضدآب