ترموکوپل چیست

ترموکوپل صنعتی چیست؟

ترموکوپل صنعتی  یکی از سنسورهای حرارتی رایج در صنایع مختلف است که از حیث عملکرد و قیمت در بازه های دمائی متوسط از دیگر سنسورهای دمائی به فروش میرسد. ترموکوپل…