روشنایی

همه چیز درباره قاب مهتابی ضدآب

قاب مهتابی ضدآب از جمله تجهیزاتی هستند که روشنایی مطلوبی را به محیط های باز،به شما میدهند. اگر به دلیل وجود گرد،خاک و رطوبت و یا آب باران از روشنایی…
قاب مهتابی ضدآب